[1]
เวชชพิทักษ์ อ., โลจายะ ศ., and ตั้งเสถียร ด., “Evaluation of Primary Care Cluster of Pathum Thani Province on Fiscal Year 2017”, JPMAT, vol. 8, no. 3, pp. 450–466, Jan. 2019.