โชคครรชิตไชย ส. โควิด-19 : การระบาดระลอกใหม่ ในประเทศไทย ปลายปี 2563. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, [S. l.], v. 10, n. 3, p. ง-จ, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/247064. Acesso em: 17 apr. 2024.