(1)
เวชชพิทักษ์ อ.; โลจายะ ศ.; ตั้งเสถียร ด. Evaluation of Primary Care Cluster of Pathum Thani Province on Fiscal Year 2017. JPMAT 2019, 8, 450-466.