[1]
ขำแก้ว อ., สายพานิชย์ ร., วิสาจันทร์ ภ., and จุลเกตุ ส., “Factors Associated with Help-Seeking in Obsessive-Compulsive Disorder Patients”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 64, no. 2, pp. 115–126, Jun. 2019.