[1]
สาคร ก., ลิ้มสุวรรณ น., กุลาดี ส., and คงคติธรรม ช., “Depression in Pediatric Patients with Epilepsy at Ramathibodi Hospital”, J Psychiatr Assoc Thailand, vol. 64, no. 1, pp. 21–32, Mar. 2019.