ศรีโกไสย ส.; ธิติดิลกรัตน์ ศ.; บุญเจริญ ห.; ไชยน้อย ด.; วิทยานุกูลลักษณ์ อ.; รังสิเวโรจน์ น.; ศรีธรรมชาติ ล.; วงศ์หงษ์กุล ท. Alcohol-dependent Trajectory after 1 Year Hospital Discharge. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 153–166, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/131504. Acesso em: 7 aug. 2022.