(1)
ธรรมไทย ข.; สุวรรณยศ ช.; อินทโชติ ซากาโมโต ร.; มณีทอน ณ.; นาคพงศ์พันธุ์ อ.; ศิริอ้าย ย.; ปาลี อ.; โภคาพานิช จ.; ไทยสังคม ป.; เรียบสันเทียะ ศ.; ชัยแก้ว ช.; ทาปัญญา อ.; สิงคราช ภ.; คำโพธิ์ ร. Lesson Distilled of Development of Multimedia for Preventing Thai Teenage Depression. J Psychiatr Assoc Thailand 2019, 64, 235-244.