(1)
ขำแก้ว อ.; สายพานิชย์ ร.; วิสาจันทร์ ภ.; จุลเกตุ ส. Factors Associated With Help-Seeking in Obsessive-Compulsive Disorder Patients. J Psychiatr Assoc Thailand 2019, 64, 115-126.