กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการทางคลินิกทรุดลงในผู้ป่วยภาวะพิษเหตุติดเชื้อหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy