กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล