วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก วารสารรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยทางการพยาบาล การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการออกวารสารทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ (ม.ค.-เม.ย.  พ.ค.-ส.ค. และ ก.ย.-ธ.ค.) จำนวนชิ้นงานบทความ 14 เรื่อง/ฉบับ 

.

2018-11-21

Journal of Health Science Research is certified by Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) Group 1 (as of December 31, 2024) and is accredited in the ASEAN Citation Index (ACI).

Journal of Health Science Research is published by Central College Network 1 under the Jurisdiction of Praboromarajchanok, Ministry of Public Health to public researches and academic articles on nursing, public health and related both in Thai and English. The program is issued every 4 months or 3 times a year. (January - April  May - August  and September - December). There are 14 articles per each journals also available online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR.

:

2015-12-02

วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการประเมินคุณภาพ

ให้อยู่ในฐานข้อมูล logo_tci_75กลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

 

Vol. 15 No. 1 (2021): January-April

Published: 2021-04-30

Effect of a positive sex education communication programme on parental efficacy of communication in family to adolescent offspring

Kanokwan Hounsri, Pimpisa Pimpisa Saksorngmuang , Shutiwan Purinthrapibul, Punyapa Rungpitarangsee , Chatwaree Tansuwan

47-58

The immediate effect of massage combined with reflexology on the autonomic nervous system and blood circulation assessment in stressed volunteers

Pariyapat Singthong, Warinee Sangprapai, Khamonchat Khunwongsa, Waraporn Jaiboon, Supaluk Komsopa, Taratorn Aussawatworachot

70-80

Effects of new-normal health care for the elderly with anxiety for the global COVID-19 pandemic situation

Worawut Chompoopan, Warangkana Chompoopan, Saowaluk Seedaket, Thagoon Kechit, Wichai Eungpinichpong, Varinthip Srikongphlee

81-92

Study on competency of Interprofessional Education (IPE) between applied Thai Traditional Medicine Students and Modern Medicine Students

bhurichaya innets, Supawan Chaiprakaiwan, Tanticha Chalotan, Pitchaya Nachai, Navaporn Pimrat, Yupaporn Wichian

141-150

View All Issues