[1]
เสียงเพราะป., รวิวรกุลท., and แก้วบุญชูอ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง Factors correlated to job stress among nurses in specialised cancer hospitals, central region of Thailand”, J Hlth Sci Res, vol. 8, no. 1, pp. 17-27, Jan. 2015.