[1]
ใจกล้า ป. และ ใจกล้า อ., “บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 128–139, ธ.ค. 2019.