[1]
ธรรมวิริยสติ น., มาลัยเขต ว., กนกเลิศวงศ์ ก., วิสุทธิ ร., และ สิงห์สนั่น ส., “ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมต่อผลกระทบสุขภาพ ของผู้บริโภคผักผลไม้สด”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 52–62, ธ.ค. 2019.