[1]
ตั้งจิรวัฒนา ม. และ วุฒิรณฤทธิ์ ส., “ปัจจัยทำนายการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 30–40, ธ.ค. 2019.