[1]
นุตมากุลธ., ช่วยคูณเ., แสนมิ่งจ., รอดเกตุโ., จันเหลืองเ., and ทับทิมทองท., “A comparative study on the effectiveness of solvents for extraction of Lawsonia inermis L. fresh leaves for grey hair dyeing”, J Hlth Sci Res, vol. 13, no. 1, pp. 31-39, Jun. 2019.