[1]
วันงามวิเศษ ส., หนูคง อ., และ พยัฆคเรือง ส., “ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ยาพ่นของเด็กวัยเรียนโรคหืด ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ”, BCNNON Hlth Sci Res J, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 20–29, ธ.ค. 2019.