[1]
วงษ์สุทินร., มีบุญศ., ศุกลปักษ์ม., ตีระวงศาน., ศิริทรัพย์จนันท์ล., and โตจันทร์ศ., “Nursing students’ perceptions on high-fidelity simulation learning and learning outcomes regarding Thailand Qualification Framework”, J Hlth Sci Res, vol. 13, no. 2, pp. 11-19, Dec. 2019.