เสียงเพราะป.; รวิวรกุลท.; แก้วบุญชูอ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง Factors correlated to job stress among nurses in specialised cancer hospitals, central region of Thailand. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, v. 8, n. 1, p. 17-27, 2 Jan. 2015.