ใจกล้า ป.; ใจกล้า อ. บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 128–139, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/233447. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.