(1)
ใจกล้า ป.; ใจกล้า อ. บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 128-139.