(1)
ธรรมวิริยสติ น.; มาลัยเขต ว.; กนกเลิศวงศ์ ก.; วิสุทธิ ร.; สิงห์สนั่น ส. ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมต่อผลกระทบสุขภาพ ของผู้บริโภคผักผลไม้สด. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 52-62.