(1)
วันงามวิเศษ ส.; หนูคง อ.; พยัฆคเรือง ส. ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ยาพ่นของเด็กวัยเรียนโรคหืด ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ. BCNNON Hlth Sci Res J 2019, 13, 20-29.