[1]
เสียงเพราะป., รวิวรกุลท. and แก้วบุญชูอ. 2015. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง Factors correlated to job stress among nurses in specialised cancer hospitals, central region of Thailand. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH. 8, 1 (Jan. 2015), 17-27.