[1]
ใจกล้า ป. และ ใจกล้า อ. 2019. บทบาทพยาบาลในการดูแลเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. 13, 2 (ธ.ค. 2019), 128–139.