[1]
ธรรมวิริยสติ น., มาลัยเขต ว., กนกเลิศวงศ์ ก., วิสุทธิ ร. และ สิงห์สนั่น ส. 2019. ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในซีรัมต่อผลกระทบสุขภาพ ของผู้บริโภคผักผลไม้สด. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. 13, 2 (ธ.ค. 2019), 52–62.