[1]
ตั้งจิรวัฒนา ม. และ วุฒิรณฤทธิ์ ส. 2019. ปัจจัยทำนายการกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี. 13, 2 (ธ.ค. 2019), 30–40.