กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้การกำกับตนเองที่บ้านต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ และมีโรคร่วมความดันโลหิตสูง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy