บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ ข้อความที่ปรากฎในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิด ส่วนตัวของ
Return to Article Details Vol. 16 No. 1 (2022): มกราคม - เมษายน 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล