[1]
ทาวงค์ น. . และ กางโสภา จ., “การยกระดับของความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 หลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus subtilis ”, jchh, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 1–9, เม.ย. 2023.