[1]
ศิริสมบัติ จ. ., ฐิติธนอภิพงษ์ พ. ., ศรีธาตุ ด., และ ทองกระสี พ., “การตั้งตำรับและการทดสอบความคงตัวของเจลสมุนไพร จากสารสกัดหยาบของผักเสี้ยนผี ”, jchh, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 1–14, ส.ค. 2022.