[1]
ศรีธาตุ ด., พระนคร ร., คำลือฤทธิ์ ผ. ., ทองกระสี พ., และ แสนสุภา ก., “การให้บริการตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร”, jchh, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 1–8, เม.ย. 2022.