(1)
ทาวงค์ น. .; กางโสภา จ. การยกระดับของความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 หลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus Subtilis. jchh 2023, 2, 1-9.