[1]
ทาวงค์ น. และ กางโสภา จ. 2023. การยกระดับของความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 หลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ Bacillus subtilis . วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร. 2, 1 (เม.ย. 2023), 1–9.