[1]
ศิริสมบัติ จ. , ฐิติธนอภิพงษ์ พ. , ศรีธาตุ ด. และ ทองกระสี พ. 2022. การตั้งตำรับและการทดสอบความคงตัวของเจลสมุนไพร จากสารสกัดหยาบของผักเสี้ยนผี . วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร. 1, 2 (ส.ค. 2022), 1–14.