[1]
ศรีธาตุ ด., พระนคร ร., คำลือฤทธิ์ ผ. , ทองกระสี พ. และ แสนสุภา ก. 2022. การให้บริการตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. วารสารวิชาการกัญชา กัญชง และสมุนไพร. 1, 1 (เม.ย. 2022), 1–8.