พรหมติงการนงลักษณ์, เครื่องชัยสุชาติ, สายสืบสุดาวัลย์, คำเงินอภิรดี, and เดชเดชะจุฑาทิพย์. “Elderly Care in the Health Service System from Perspectives of Elders and Families”. HCU Journal 23, no. 1 (June 26, 2019): 107-119. Accessed July 9, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/181966.