[1]
พรหมติงการน., เครื่องชัยส., สายสืบส., คำเงินอ., and เดชเดชะจ., “Elderly Care in the Health Service System from Perspectives of Elders and Families”, HCUJOURNAL, vol. 23, no. 1, pp. 107-119, Jun. 2019.