[1]
รัตนศิลป์กัลชาญ ป., บุญเยี่ยม ว., and กษมาวุฒิ ธ., “The effect of hemolytic contamination in sample on clinical chemistry analysis”, HCUJOURNAL, vol. 23, no. 1, pp. 47–59, Jun. 2019.