พรหมติงการนงลักษณ์, เครื่องชัยสุชาติ, สายสืบสุดาวัลย์, คำเงินอภิรดี, and เดชเดชะจุฑาทิพย์. 2019. “Elderly Care in the Health Service System from Perspectives of Elders and Families”. HCU Journal 23 (1), 107-19. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL/article/view/181966.