ลือนามอ.; ประจันตเสนก.; งามขำน.; เส็งลาว.; แสงสว่างด.; เพ็งพานิชว.; รัตนสุวรรณาชัยก. Predictive Factors of Self-Care Behavior for Prevention of Hypertension among Population Group at Risk. HCU Journal, v. 23, n. 1, p. 93-106, 26 Jun. 2019.