(1)
ลือนามอ.; ประจันตเสนก.; งามขำน.; เส็งลาว.; แสงสว่างด.; เพ็งพานิชว.; รัตนสุวรรณาชัยก. Predictive Factors of Self-Care Behavior for Prevention of Hypertension Among Population Group at Risk. HCUJOURNAL 2019, 23, 93-106.