[1]
ทับทอง ห. 2021. index. HCU Journal. 25, 2 (Dec. 2021).