[1]
ลือนามอ., ประจันตเสนก., งามขำน., เส็งลาว., แสงสว่างด., เพ็งพานิชว. and รัตนสุวรรณาชัยก. 2019. Predictive Factors of Self-Care Behavior for Prevention of Hypertension among Population Group at Risk. HCU Journal. 23, 1 (Jun. 2019), 93-106.