[1]
เสรีภาพ ท., “"จักรวาล" และ ‘ไข่’ จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ”, EAUHJSci, vol. 2, no. 1, pp. 68–81, Aug. 2015.