[1]
เสรีพัฒนานนท์ อ., “การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์”, EAUHJSci, vol. 2, no. 1, pp. 19–25, Aug. 2015.