[1]
หงษ์ชูเวช ย. ., “การลดปัจจัยเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ”, EAU Heritage Sci., ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 32–43, เม.ย. 2024.