[1]
คชภูมิ พ., เสรีพัฒนานนท์ อ., และ น้ำหอมจันทร์ ธ., “ชุดทดสอบการกระจายแสงควบคุมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์”, EAU Heritage Sci., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 110–116, ธ.ค. 2014.