[1]
แจ้งกรณ์ ศ. . และ ทศนักข์ อ. ., “การศึกษาประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์เอสบีอาร์แบบระบบเติมออกซิเจนใน การบำบัดน้ำเสียชุมชนจากคลองกุดตาโป้ เทศบาลตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว”, EAU Heritage Sci., ปี 16, ฉบับที่ 3, น. 28–41, ธ.ค. 2022.