[1]
คณาศรี ธ. . และ เพรชภักดี จ. ., “พัดลมระบายอากาศผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงเรือนเลี้ยงผลิตไก่เนื้อ”, EAU Heritage Sci., ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 154–161, เม.ย. 2022.